Pages

Followers

Monday, August 30, 2010

മാക്രോ പരീക്ഷണം

കണ്ണില് നോക്കരുത്


ടെലി ലന്സിന് മുന്നില് മാക്രോ റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം.
എക്സ്റ്റേണല് ഫ്ലാഷ് ഫയര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പേര്ച്ചര് f22 ആണ്.

1 comment: