Pages

Followers

Monday, August 30, 2010

ഇന് വെര്ട്ടഡ് മാക്രോ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന്


എക്സ്ട്രീം മാക്രോ വിഭാഗത്തിലെ ലന്സ് ഇന് വര്ട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫോട്ടോകളിലൊന്ന്.

4 comments: