Pages

Followers

Tuesday, August 31, 2010

എന്റെ പരീക്ഷണശാല...


എന്റെ തന്നെ കന്പ്യൂട്ടറാണ്
ഒരു അഴിച്ചു പണി നടത്താം എന്നു വിചാരിച്ചു.
പഠിച്ചും പ്രയോഗിച്ചുമിരുന്ന ഹാര്ഡ് വെയര് പണികള് മറന്നുപോകരുതല്ലോ..!!

1 comment: