Pages

Followers

Monday, August 30, 2010

ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയന് സിന്ദാബാദ്


എന്ത് സാധനവും എത്ര ഭാരമുള്ലതായാലും കുട്ടനുറുന്പ് കൃത്യമായി എത്തേണ്ടിടത്തെത്തിച്ചുതരുന്നു. വിളിക്കേണ്ട നന്പര് 9895938897.

നോട്ട്: കുട്ടനുറുന്പിന് ഇന്റര് നാഷണല് യൂണിയന് മെന്പര്ഷിപ്പുണ്ട്.

8 comments: