Pages

Followers

Monday, September 20, 2010

നിറുത്തിവച്ചിരുന്ന ചില മാക്രോ പരീക്ഷണങ്ങള് വീണ്ടും തുടങ്ങി


എക്സ്റ്റേണല് ഫ്ലാഷും മാക്രോ റിംഗുകലും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണം


ടേബിള് ടോപ്പ് സ്റ്റുഡിയോയില് നിന്നും


ടേബിള് ടോപ്പ് സ്റ്റുഡിയോയില് നിന്നും

1 comment: