Pages

Followers

Monday, September 06, 2010

ചുണ്ടിലൊരു പുകയുന്ന ബീഡി


ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വിയിലില് നിന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് വഴി പറഞ്ഞുതരിയായിരുന്നൂ
ഈ അപ്പൂപ്പന്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയില് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രശ്നമേയല്ലായിരുന്നു..

No comments:

Post a Comment